back forward
 • Nyheter

 • Senior Research assistant

  2018-05-31

  Humlab söker nu en förste forskningsassistent med omfattningen 50 % under två år inom forskningsprojektet "Identities in Flux: Digital cartographies for revisiting Pausanias' description of Greece", finansierat av Stiftelsen för Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. 

   

 • About the lab

  2018-04-18 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Welcome to our newly renovated Humlab on main campus! The lab computers are all in place now. 

 • Call for participants

  2018-03-12

  Ancient Itineraries: The Digital Lives of Art History

  The call for members (deadline June 1st) may be found here:

 • Konferens: Future for the Past

  2018-02-01

  Internationell konferens 12-14 February 2018 på Svenska Institutet i Aten, Grekland

  Konferensen är finansierad av initieringsmedel från Riksbankens Jubileumsfond och organiseras av Humlab, Umeå universitet tillsammans med Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet.

  Kontaktperson: Anna Foka, Humlab

 • VK: Gammal teknik i virtuell verklighet på Humlab

  2018-01-22

  Västerbottens-Kuriren uppmärksammar återinvigningen av Humlab vid Umeå universitet. Bland annat beskrivs hur gamla mekaniska trämodeller flytta in i den virtuella verkligheten. 

  Redaktör: Per Melander

 • Kalender

  Humlab HITS: Runda-bordssamtal om forskningsetik i forskning inom digitala praktiker och forskning som bedrivs i internetmiljöer

  Datum: 2018-03-15
  Tid: 10.15 - 12.00
  Plats: Humlab – under Universitetsbiblioteket (UB)
  Evenemanget vänder sig till: studenter - anställda

  Med avstamp i egna forskningspraktiker kommer samtalet beröra frågor om etiska förhållningssätt och dilemman när forskning bedrivs i internetmiljöer.

  Samtalet kommer även beröra det dagsaktuella förslaget att skärpa etikkraven som till exempel inbegriper att studentundantaget helt tas bort från kandidatnivå. Om förslaget går igenom vilka följder får i så fall en sådan förändring för forskning om digitala praktiker
   och forskning som bedrivs i internetmiljöer?

   

  Eva Svedmark, Lektor i informatik samt Föreståndare vid Universitetspedagogik och lärandestöd.
  Är en del av forskargruppen FemTech och forskar på sociala medier, dess materialitet
  samt hur nätverk av människor och teknik formas, omformas och ges mening. Har skrivit en avhandling med fokus på normbrytande delningar
  i sociala medier och dess implikation på teknik, makt och etik.

  Coppélie Cocq, docent i Samiska Studier och i Nordisk
  folkloristik.

  Forskar om användning av digitala medier och digitala praktiker i urfolks- och minoritetsgrupper. Har skrivit bl.a. om digital forskning med ”small data” och etiska överväganden i forskning med mindre grupper.

  Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora.
  Forskar om hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.
   

  Föreläsare: Eva Svedmark, m fl
  Arrangör: Humlab
  Kontaktperson: Evelina Liliequist
  Läs mer om Humlab

  Lägg till i din kalender

 • Vad är Humlab?

  Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknologi vid Umeå universitet. Vi ägnar oss åt undervisning, forskning och olika typer av utvecklingsprojekt inom både digital humaniora och digital kultur och innovation. Vi samarbetar med studenter, lärare och forskare vid universitetet, näringslivet, konstnärer och många fler.

  Vi har ett uppdrag från Humanistisk fakultet att vara ett stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät.

  For nyheter, event och uppdateringar, följ oss på Facebook:   Humlab Umeå Universitet or Twitter: @Humlab

  Read the Humlab blog

  Webbsändningar

  Pågående seminarier i Humlab direktsänds på webben och kan då följas via ovanstående länk. 

  Seminariearkiv

  Här kan du se eller höra Humlabs tidigare seminarier.