Field

Vilka konsekvenser får våra val? Den interaktiva konstinstallationen Field är en undersökning för framtiden: vart är vi på väg när vi manipulerar DNA, utrotar arter och klimatförändringen skenar?

Vernissage i HUMlab-X, Konstnärligt Campus (samma hus som Bildmuseet): 31 mars, kl: 12:00 - 20:00. Johannes Heldén presenterar verket tillsammans med forskare från projektet RepRecDigit (http://blog.liu.se/reprecdigit) kl. 18:00

Därefter visas verket: 1-2 och 7-12 april, kl 12:00 - 16:00

Den interaktiva installationen Field handlar om människans roll i ekosystemet, om hur djur- och växtarter kämpar för att anpassa sig när deras habitat förändras på grund av människans inverkan på miljön. Centralt i verket är hur vi letar mönster i naturen och tillvaron för att förstå, kontrollera, känna trygghet.

Vilka konsekvenser får våra val? Field är en undersökning för framtiden: vart är vi på väg när vi manipulerar DNA, utrotar arter och klimatförändringen skenar? Det är också en naturstudie och ett spel, ett långsamt flöde där betraktarens interaktion ger konsekvenser: träden vittrar bort, åkrarna översvämmas, den beskrivande texten fragmenteras till poesi - i takt med att DNA-koden i djurarterna förändras till något nytt, okänt.

Field består av en interaktiv landskapsanimation för golvskärm, en skulptursvit föreställande hur en djurart (kaja, Corvus monedula) muterar, en textanimation samt ett ambient, föränderligt ljudlandskap. Delar av bildmaterialet är hämtat från Johannes Heldéns kommande bok Astroekologi (Albert Bonniers förlag/Argos Books).

Vid frågor, kontakta Carl-Erik Engqvist, Konstärlig ledare, HUMlab:
E-post: carl-erik.engqvist@humlab.umu.se,
Tel: 090 786 80 02

Field finansieras av projektet Multiple Screens as Material

  • Johannes Heldén

    Under april 2015 visas Johannes Heldéns platsbyggda konstverk Field i Humlab-X. Johannes Heldén är en svensk poet, konstnär och musiker, bosatt i Stockholm. Han är bland annat utbildad vid Valands konsthögskola i Göteborg.

    Läs mer om Johannes Heldén: http://www.johanneshelden.com/