CitizMap: visualisering av statistiska data - för invånare, forskare och politiker

Invånare, politiker, journalister och politiker har ett växande behov av tillgång till statistiska data. Dessa data ska vara aktuella och de ska enkelt kunna tolkas utan att användaren ska behöva ta hjälp av en experttjänst. Genom projektet CitizMap, initierat av Tallinns kommun, ska allmänheten ges tillgång till data om geografiska fakta, data om arbetsmarknadens utveckling, inkomstutveckling, miljöutveckling och mycket mer. Med hjälp av CitizMaps webbtjänst kan dessa data också sammanställas och visas upp på ett tydligt och enkelt sätt. 

Citizmap är ett samarbetsprojekt mellan HUMlab, Tallinns kommun, Regio Ltd. (ett privat IT-företag) och The Social Science Institute vid Islands Universitet och finansierades av Vinnova 2011-2013.

Användarvänliga data

CitizMaps webbtjänst kommer att innefatta en stor datasamling och ett presentationssystem som anpassar sig efter de olika behov som olika användare kan ha. I databasen kan man enkelt söka efter uppgifter om populationen i stort, hushållens storlek och sammansättning, ekonomi, arbetsmarknad, uppgifter om miljö med mera. Dessutom finns möjlighet att söka efter geografiska data som exempelvis terrängtyper och hur olika landområden används. Man kan också få uppgifter om vilken typ av service som finns i olika bostadsområden, till exempel hur många skolor som finns i området, hur många sjukhus och så vidare. Genom att kombinera dessa data kan man få användbara uppgifter om en viss plats, till exempel kan man enkelt ta reda på hur många elever som finns i förskolorna i ett visst område och om det finns några förskolor som har lediga platser i närheten.

CitizMap har tre huvudsakliga målgrupper: allmänhet (studenter, invånare, media), informerade användare (forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer), och expertanvändare (forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer och statliga organisationer). Informationen som tillhandahålls kommer att anpassas efter de tre olika grupperna.

Vid frågor, kontakta Fredrik Palm: fredrik.palm@humlab.umu.se