Digitala hällbilder -
Rock carvings at Nämforsen

Vid Nämforsen, Sollefteå kommun, finns en av de största bevarade hällristningsplatserna i norra Europa. Här finns fler än 3400 dokumenterade hällristningar, varav de äldsta beräknas vara över 6000 år gamla.

Bland hällbilderna vid Nämforsen finns bland annat figurer föreställande älgar, människor, båtar, fiskar, björnar, vapen och andra föremål. I projektet "Digitala hällbilder" har HUMlab med hjälp av arkeologer och miljöarkeologer från Umeå universitet digitaliserat en stor del av dessa bilder, och även kombinerat dem med andra arkeologiska data som finns registrerade från platsen.

Under 1930- och 40-talen dokumenterade arkeologen Gustaf Hallström stora delar av hällbilderna vid Nämforsen. Hans samlade verk "Monumental art of northern Sweden" (1960) är ett omfattande arbete med noggranna beskrivningar och ett stort planschverk med avbildningar. Materialet i databasen Rock carvings at Nämforsen utgår från Hallströms förteckning, men innefattar även drygt 900 nya fynd.

rock carvingsVia den öppna och lättillgängliga databasen Rock carvings at Nämforsen (http://rockart.humlab.umu.se/) har alla möjlighet att utforska det unika kulturarvet vid Nämforsen. I databasen kan man filtrera sina sökningar efter bland annat motiv, huggtyp, höjd eller havet eller bara genom att klicka på en karta och därigenom utforska vilka hällbilder som finns och var de finns i förhållande till varandra.

Arbetet med digitalisering av Nämforsens hällbilder påbörjades 2001 och har i olika former pågått fram till 2013. Inblandade projekt har finansierats av bland andra Riksbankens Jubileumsfond och länstyrelsen i Västernorrland

Kontaktperson: Fredrik Palm: fredrik.palm@humlab.umu.se