Digitalisering och tillgängliggörande av Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930

Hjalmar Bergman (19/9 1883-1/1 1931) är en framträdande och särpräglad författarprofil i svensk litteratur. Hans rika produktion omfattar inte bara romaner, noveller och dramer utan även sagor, filmmanuskript, radiopjäser och översättningar. Bergman var också en tämligen flitig brevskrivare. Hans korrespondens finns till stora delar bevarad i olika arkiv och bibliotek, och med HUMlabs hjälp har den också publicerats digitalt.

hjalmarbergman

Projektet har finansierats av dåvarande Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Svenska Akademien. Korrespondensen syftar till att vara en digital forskningsresurs och breven kan lokaliseras på ett flertal olika sätt. Dessutom sätts de i kontext, så att man enkelt kan se vilka verk, personer m.m. som förekommer i varje brev.

Tidsmässigt spänner den publicerade korrespondensen över större delen av Bergmans liv från den 18-årige ynglingens negativa upplevelser av lärdomsstaden Uppsala och hans starka fascination av sekelskiftets Italien till den livströtte 47-åringens dödslängtan. Textinsamling, textgranskning av utskrifterna mot original, upprättande av olika register samt kommentararbetet till de i projektet ingående breven har genomförts av professor emeritus Sverker R. Ek och fil. mag. Marianne Ek. Tillgängliggörande av digitaliseringen av texterna har utförts av Fredrik Palm och Patrik Svensson, HUMlab.

Om du själv vill läsa eller använda dig av Hjalmar Bergmans brev, gå till http://www.hjalmarbergman.se/ Där finns också mer information om projektet.

Fotot är en del av: Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm, Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930, och finns tillgängligt på http://www.hjalmarbergman.se