Mapping the Jewish communities of the Byzantine Empire

Detta projekt har finansierats av Europeiska forskningsrådet under åren 2010-2013. Värdorganisation är the Centre for Advanced Religious and Theological Study vid the University of Cambridge.

mapping byzantineEtt av målen med projektet var att, för första gången någonsin, samla in en stor mängd data över de judiska grupper som fanns i det Bysantinska riket (år 395-1453). Därefter har projektet använt materialet för att skapa interaktiva online-kartor med hjälp av GIS (Geographic Information Systems). Fakta som ingår i projektet kommer bland annat från fynd som hittats vid arkeologiska utgrävningar, samt från litterära källor på grekiska, hebreiska och andra språk. En stor del av det material som finns med i projektet har aldrig tidigare visats.

Kartor, tabeller, grafer och annat som ingår i projektet finns tillgängligt för både forskare och allmänhet via webbsidan: http://www.byzantinejewry.net/. Projektet bidrar till ökad kunskap både om judisk och bysantinsk historia och fungerar dessutom som en pilot för framtida forskningsprojekt inom historia som vill använda sig GIS eller annan digital teknik.

HUMlab har haft det övergripande ansvaret för design, implementation och testning av det webbgränssnitt där användaren ska kunna utforska materialet som ingår i projektet. HUMab har också varit rådgivande i frågor som rör datamodellering, integration av information, datamaterialets hållbarhet och långsiktiga bevarande. Detta har skett genom regelbundna möten, workshops och kunskapsutbyten.

Huvudsökande: Nicholas de Lange, Professor of Hebrew and Jewish Studies, University of Cambridge.

För att utforska materialet, gå till: http://www.byzantinejewry.net/

Frågor? Kontakta Fredrik Palm: fredrik.palm@humlab.umu.se