Antika spektakel får nytt liv med digital teknik

Anna FokaDen grekisk/romerska antiken har fascinerat många genom tiderna och återskapats om och om igen, i olika kulturer och media. Ett exempel på detta är det ständiga intresset för antikens underhållning - i modern tid finns många bilder av Rom med sina gladiatorer: starka män som ger sig in i striden för att vinna respekt, heder, frihet och (i vissa fall) vin och vackra kvinnor. Men var det verkligen så livet kring den romerska amfiteatern såg ut? Anna Foka, biträdande lektor vid HUMlab, vill återskapa dåtidens nöjesplatser med hjälp av digital teknik och skärmlandskap, så att vi alla kan uppleva antikens spektakel.

Foto höger: Anna Foka, biträdande lektor vid HUMlab.

Anna Foka är en av forskarna i projektet Multiple Screens as Material. Hon hoppas på att kunna skapa en digital prototyp av en romersk amfiteater. Under antiken la romarna stor vikt vid militär ära och mod, och de var också mycket förtjusta i offentliga nöjesarrangemang. Detta i kombination gjorde att arrangemangen vid amfiteatrarna var mångfacetterade händelser. I en atmosfär av karnevalsyra dödades kriminella inför publiken, vilda djur jagades och militära eller sensuella shower visades upp. Förutom att roa publiken fungerade dessa arrangemang som ett sätt för olika samhällsgrupper att mötas och utbyta information.
- Traditionen med den romerska amfiteatern lever i allra högsta grad kvar än idag. Både antika platser och nybyggda kopior används för olika slags nöjes- och sportarrangemang, och de är också återkommande platser i populära filmer och böcker, till exempel Tron: Legacy (2010), Hunger Games (2012) och Game of Thrones (2013-14). Den här historiska kulturyttringen används idag för att kommunicera väldigt mänskliga koncept: vad som är skönhet, nöje, maskulinitet, femininitet och mänskliga rättigheter till exempel, säger Anna Foka. Med hjälp av digital teknik, skärmar, ljud, bild och kanske lukt hoppas hon kunna skapa en bild av antikens Rom som både engagerar och informerar. 

Anna och amfiteater- Moderna digitala reproduktioner av romerska amfiteatrar sägs vara "historiskt korrekta". Trots det består de ofta av livlösa 3D-bilder tagna från luften. Att istället skapa en bild som låter användaren använda flera sinnen, och dessutom använder flera skärmar skulle kunna öka vår förståelse för dessa sociala och kulturella företeelser, som kanske ligger långt ifrån vår vardag både geografiskt och historiskt, menar Anna.

Tillsammans med programmerare och tekniker vid HUMlab kommer Anna att skapa en digital och multisensorisk rekonstruktion av en nöjeshändelse i en av det antika Roms arenor.
- När vi överför konceptuella bilder av antiken in i ett nytt (digitalt) medium så kan många nya frågor uppstå. Vilken roll spelade kvinnor vid dessa arrangemang? Ofta användes djur för uppvisning och strider, hur transporterade och skötte man dem? Vad hände runt omkring amfiteatern? Reagerar antikens publik på samma sätt som nutida publik gör? Jag kommer att använda digitala skärmar som byggmaterial i mitt projekt, och mitt mål är att skapa ett verk som människor kan uppleva och interagera med. Jag hoppas att mitt projekt dels ska öka förståelsen för antik historia, men också att det ska få oss att förstå potentialen och begränsningarna i den senaste tekniska utvecklingen, säger Anna.

Anna och pelareInnan hon påbörjade sin tjänst hos HUMlab avslutade Anna en tvåårig post-doctjänst vid Umeå centrum för genusstudier. Hon försvarade sin avhandling Animals beasts and humans: relations of power in Greek comedy vid The University of Liverpool 2009. Hon har också en masterexamen i antik historia (Liverpool 2006) och en masterexamen i Teatervetenskap (2003). Hon har tidigare bland annat publicerat inom områdena genus och humor i antik historia, och bilden av antiken i populärkultur.