NeDiMAH (Network for Digtal Methods in the Arts and Humanities)

Genom att arrangera aktiviteter och möjliggöra möten mellan forskare gör NeDiMAH det möjligt att undersöka hur den europeiska digitala forskningen inom humaniora ser ut i praktiken. Nätverket vill bygga samarbeten mellan de forskare i Europa som studerar eller använder sig av digital teknik och humaniora, samt de som arbetar för att bevara värdefulla kulturarv i digitala samlingar.

Nätverket har skapat tre centrala verktyg för att underlätta samverkan mellan forskare intresserade av digital teknik och humaniora i Europa:
- En karta som visualiserar forskning inom digital teknik och humaniora i Europa
- En kartläggning av forskningsmetoderna inom fältet
- Ett interaktivt onlineforum för forskare inom detta fält

NeDiMAH gör det möjligt för forskare inom humaniora att utveckla, förfina och dela med sig av digitala metoder för att skapa samlingar och annan forskningsinfrastruktur.

HUMlab är speciellt inblandad i gruppen bakom NeDiMAH:s deltema "Information Visualisation", där vi tillsammans med forskare från olika universitet runtom i Europa arbetar med att ta fram verktyg för att visualisera både forskning inom fältet och resultat av den forskningen. Till exempel har HUMlab hjälpt till att ta fram olika interaktiva kartverktyg som hjälper forskare att hantera och tolka sina data.

NeDiMAH finansieras av EU under Maj 2011 - April 2015.

Kontaktperson hos HUMlab är Fredrik Palm.