QVIZ

Allt fler arkiv och andra historiska samlingar vill idag digitalisera sitt material. För att kunna göra det på ett effektivt sätt behövs ett bra verktyg som kan hantera historiska data. Det europeiska projektet QVIZ, koordinerat från HUMlab, har tagit fram ett program som kan strukturera och visualisera dessa historiska data snabbt och enkelt.

Projektet QVIZ (Query and context based visualization of time-spatial cultural dynamics) startade 2006 och finansieras till stor del via medel från EU:s sjätte ramprogram (FP6). Projektet avslutades 2008 och omsatte ca 22 miljoner kronor. I projektet finns deltagare från England, Estland, Spanien, Sverige och Österrike. Målet med projektet har varit att skapa ett program som på ett enkelt och tydligt sätt kan sortera och visualisera digitaliserade historiska data, som t.ex. digitaliserade kyrkböcker från 1800-talet.

Med hjälp av QVIZ-plattformen kan data från olika historiska databaser visas upp på olika sätt, och dessutom delas i sociala forum. Idag används programmet bland annat för att hantera materialet i projekten SEAD och SHiPS.

QVIZ visar data på flera olika sätt:

  • På en dynamisk karta: programmet visar de geografiska områden som relaterar till arkivmaterialet. Man kan också följa hur administrativa indelningar förändras över tid.
  • Med hjälp av finjusterade sökningar: Med hjälp av QVIZ kan forskaren själv utgå från tid och rum och därmed filtrera sin sökning ytterligare för att få rätt data. Ofta innehåller historiska databaser enorma mängder data med väldigt många parametrar, och det kan krävas specialkunskaper för att kunna göra precisa uttag direkt ur databasen. QVIZ-systemet gör det möjligt att på ett enklare sätt utforska dessa komplexa databaser.
  • Via en tidslinje: Förutom att man kan visa data från en viss geografisk plats kan man också visa data från en viss tidpunkt eller från ett visst tidsspann; en innovativ tidslinje.
  • Via egna eller andra forskares bokmärken: målet med QVIZ är inte bara att visa upp data men också att bygga ny kunskap. Forskare intresserade av ett visst ämne kan strukturera och märka upp materialet som de hämtat ur systemet. Sedan kan de själva, eller andra forskare inom samma fält, gå tillbaka och använda materialet när de vill.

Läs mer på: http://qviz.eu/