Samverkan: DinoLab

DinoLab stärker de kulturella och kreativa näringarna i Västerbotten

HUMlab samverkar med DinoLab, ett regionalt projekt med Skellefteå kommun som projektägare.

DinoLab - Digitala idéplatser norr, startades upp efter ett initiativ från företag inom den digitala/audiovisuella delen av de kulturella och kreativa näringarna i Skellefteå. Företagen efterfrågade en organisation som kunde ta tillvara på utvecklingsidéer hos redan etablerade företag i regionen och sedan hjälpa till att omsätta dem i praktiken. Sedan tidigare fanns olika satsningar på nya företag, men få projekt som de etablerade företagen kunde få hjälp av - företag vilka ofta hade stor potential till tillväxt och avknoppningar.

Målet med DinoLab är att stärka Kulturella och kreativa näringar i Västerbotten. Detta gör man genom att företag får föreslå olika aktiviteter som DinoLab sedan kan hjälpa till att projektleda, finansiera, koordinera osv. Exempel på aktiviteter som har genomförts är workshops med externa föreläsare, branschmöten, konferenser, utveckling och test av idéer kring 3d-programmerning och touchteknik m.m.

DinoLab arbetar också för ökad jämställdhet och mångfald i den digitala/audiovisuella branschen i Västerbotten. 

Alla aktiviteter redovisas på DinoLab:s hemsida: www.dinoprojektet.se

DinoLab finansieras t.o.m. 2013-12-31 av EU:s regionala utvecklingsfond, projektägare är Skellefteå kommun. Förutom HUMlab samverkar projektet med Luleå tekniska universitet. Medfinansiärer är också Umeå kommun, Region Västerbotten och Vinnova.

euloggasve

 

 

Kontaktpersoner:
Per Holm, HUMlab: per.holm@humlab.umu.se
Anna-Karin Abrahamsson, projektkoordinator DinoLab: anna-karin.abrahamsson@
skelleftea.se