Sök på golvet – Att synliggöra e-tidskrifter

HUMlab har jobbat tillsammans med Universitetsbiblioteket i flera projekt som alla syftar till att underlätta för den som vill söka efter tillgängliga böcker på bibliotekets webbsida.

Att synliggöra e-tidskrifter

2012 genomförde universitetsbiblioteket en intervjustudie som visade att många upplevde att bibliotekets dåvarande sök-katalog var svårnavigerad och texttyngd. Intervjustudien resulterade i ett samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek, Designhögskolan och HUMlab. Projektet Att synliggöra e-tidskrifter pågick från december 2012 till mars 2013. Två studentgrupper gav förslag på hur biblioteket kan synliggöra e-tidskrifter i det fysiska rummet och på bibliotekets webb. Resultatet av projektet visade på att biblioteket bör arbeta mot en mer visuell och lättnavigerad webb.

Golvet, sök på golvet

Sök på golvet

Under 2012 startade Umeå universitetsbibliotek också projektet Sök på golvet med fokus på ett nytt kataloggränssnitt. HUMlab var en av projektets samarbetspartners, tillsammans med Designhögskolan, Lövångers bibliotek och Kulturverket.

Johan står på golvet

Sök på golvet jobbade med elever från Lövångers skola. Studenter från Designhögskolan och systemutvecklare från HUMlab använde barnens tankar och idéer som bas när de utvecklade ett sökgränssnitt till HUMlabs golvskärm. Gränssnittet blev röst och rörelsestyrt. För att leta i bibliotekskatalogen på golvskärmen gav man ett röstkommando (t.ex. "stad"), och böcker relaterade till kommandot dök upp på skärmen. Genom att ställa sig på en viss bok fick man tillgång till mer information om den.

Sök på golvet, del 2

Efter två lyckade samarbetsprojekt fortsatte HUMlab och universitetsbiblioteket sitt samarbete i Sök på Golvet - del 2. Projektet, som finansierades av Kungliga Biblioteket, hade som mål att, i samarbete med barn och studenter, utveckla bibliotekets webbgränssnitt så det blir mer visuellt och inspirerade. Projektet pågick december 2014 - mars 2015 och presenterades i samband med en konferens i Umeå i maj 2015.