Textometrica

Textometrica

Textometrica är ett verktyg för textanalys som designats och skapats av Simon Lindgren och Fredrik Palm, HUMlab. Verktyget är gratis och får användas av akademiker och icke-vinstdrivande organisationer. Textometrica är webb-baserat och kräver alltså inte att du laddar ner någon speciell programvara. 

Med hjälp av Textometrica kan användaren analysera stora mängder text på flera olika sätt, till exempel kan man undersöka frekvensen av enskilda ord, hur ofta ett begrepp hänger ihop med ett annat och vilka ord som tillsammans skapar idéer och koncept i texten.

Användaren kan också skapa olika visualiseringar och grafer av sin text, för att få bättre överblick över textens uppbyggnad.

Gå till http://textometrica.humlab.umu.se/ för att testa och läsa mer om Textometrica.