Utopia - Ett kul barndemokratiprojekt

Utopiasten blåUtopia var ett treårigt projekt (aug 2014 - juni 2017) som drevs av Örnsköldsviks FN-förening, i samarbete med bland andra Humlab. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet arbetade tillsammans med barn och pedagoger för att skapa nya förutsättningar för lärandeprocesser om demokrati. Målet var att skapa ett demokrativerktyg i form av ett interaktivt spel - Utopia World.

Avsikten med spelet är att väcka barn- och ungdomars nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i olika samhällsfrågor. Genom att skapa ett nytänkande verktyg vill man främja kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och processer.
 
Spelutvecklaren Adrian Löwander arbetade tillsammans med Carl-Erik Engqvist och Mattis Lindmark, Humlab, med spel- och konceptutveckling i projektet. De utvecklade spelet tillsammans med barn i årskurs 4-6 i Örnsköldsviks kommun. Barnens teckningar och berättelser låg till grund för spelets utformning. Spelet är uppbyggt kring olika uppdrag som ska lösas med hjälp av demokratiska verktyg,Utopiasten grå och har utgått från principen "vi kommer längre och når högre om vi samarbetar". Projektet har bidragit till ökad kunskap om demokrati bland skoleleverna.
 
Adrian Löwander, Carl-Erik Engqvist och Mattis Lindmark har tagit fram en pilotversion av spelet Utopia World. Det fungerar nu som ett verktyg för alla skolor som vill arbeta med demokratifrågor.