Forskning vid Humlab

Humlabs forskande personal är alla intresserade av humanistiska frågeställningar i relation till informationsteknik och det digitala. Forskarna har en traditionell humanistisk bakgrund inom ämnen som idéhistoria, etnologi, teknik - och vetenskapsstudier, religionsvetenskap, samiska studier och antik historia. Dessutom finns ytterligare ett femtontal forskare, inom ett flertal discipliner, aktiva inom området vid den humanistiska fakulteten och vid andra delar av universitetet.

Humlab utgör en teknisk och intellektuell infrastruktur för denna forskning, och den unika miljön gör det möjligt att närma sig forskningsfrågor på nya sätt. Forskning genomförs ofta i samverkan med andra aktörer både inom och utom universitetet. Humlabs forskare och systemutvecklare utvecklar nya verktyg och metoder inom en stor bredd av projekt.

Pågående forskning och utveckling handlar till exempel om textanalys på samtida och historiska material, interaktiv arkitektur, 3D-modellering och simulering, digitala medier och "empowerment" i relation till institutionell makt, geografiska informationssystem och tillgängliggörande av vårt kulturarv, datainsamling och analys, med mera.

Humlabs forskningsområden spänner således över ett brett fält, men med fokus på fyra områden, ofta med beröringspunkter dessa områden emellan. Till exempel så används digitala verktyg och modeller för att utifrån kvalitativa och kvantitativa metoder beforska och analysera vad människor gör online; olika former av textanalyser visualiseras i diagram och i andra modeller, och så vidare. Flera av forskarna verkar dessutom inom flera olika områden.

De fyra forskningsinriktade fokusområdena är:

Digitala praktiker - det vill säga att det kan handla om vad människor gör med och genom digitala medier och hur det påverkar oss och vår samtid.

Digital pedagogik - det handlar om att utveckla pedagogiska former för hur digital teknik kan användas i undervisning, men också att genom digitala verktyg och metoder stödja och analysera olika undervisningssituationer.

Metod- och verktygsutveckling inom:
Visualisering av data - i form av exempelvis GIS- och kartbaserade plattformar, nätverksdiagram, 3D-modeller/animeringar, datadrivna modeller och analyser, etcetera.

Textbaserad analys -  genom att hämta hem, behandla och analysera stora mängder text (så kallad big data).

Humlab har ett stort internationellt genomflöde av gäster, och påfallande många ledande och lovande forskare inom området har varit på besök vid Umeå universitet. Sedan 2006 har 17 postdoktorer vistats vid Humlab och institutioner vid Humanistisk fakultet, dessa forskare har bland annat kommit från universitet som Oxford, Stanford, och Harvard.

Bland exempel på publikationer från den senaste tiden finns "Mobile Technology in Indigenous Landscapes", i Indigenous People and Mobile Technologies, (Routledge: New York and Milton Park, 2015); "Indigenous voices in web: Folksonomies and Endangered Languages", Journal of American Folklore, 2015:3; "Post-Human Minoans: Atlantis and its Civilization through the Lens of Technology", i Broadcasting Greece, (University of Edinburgh Press: Edinburgh, 2016); "Experiential Analogies: Sonic Digital Ekphrasis as a Digital Humanities Project", Digital Humanities Quarterly, 2016:2; "Reading Twitter: Combining qualitative and quantitative methods in the interpretation of Twitter material", i Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016); "Why does the archbishop not tweet?: How social media challenge church authorities", Nordicom Review, 2015:1; "Fantasies of scientificity: Ethnographic identity and the use of QDA software", i Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016); "Ridiculing Suffering on YouTube: Digital Parodies of Emo Style", i Blunt Traumas: Negotiating Suffering and Death (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016; "Normativa strömmar och underliggande motstånd. Om fluiditet, läckage och kvinnors kroppar", Tidskrift för Genusvetenskap, 2015:4; "A computer is a screen, is a cell phone, is plastics, is a microwave, is a copper oil.....On the fluidity of electronic waste". i: Journal of Mobile Media: Mobile Trash, 2016:1.