Digital pedagogik

Humlab är inblandad i undervisning på grundutbildningsnivå och ger också doktorandkurser inom digital humaniora och digital forskning Humlab har dessutom ett tekniskt och pedagogiskt uppdrag i de fysiska lärmiljöerna vid Humanistisk fakultet. Humlabs personal är därigenom aktiv i att utveckla former för digital pedagogik. Därutöver drivs en del projekt med bäring på pedagogik. I exempelvis RAVE-projektet undersöks hur folk reagerar på budskap med avseende på avsändarens kön. Här bidrar Humlab med teknisk expertis och metodutveckling. I Utopia-projektet utvecklas ett datorspel för att lära grundskoleelever demokrati och styrelseskick.


Forskare: 
Anders Steinvall
Mats Deutschmann

Projekt (i urval): 
RAVE
Utopia

Tekniskt stöd och expertis: 
Carl-Erik Engqvist
Jon Svensson
Satish Patel