Visualisering av data

Humlab är inblandad i ett flertal visualiseringsbaserade projekt. En del projekt handlar om att med hjälp av framtagandet av diagram och kartbaserade modeller analysera och förstå komplexa och omfattande datamängder. Inom SEAD-projektet byggs en databas för registrering och visualisering av miljöarkeologiska data för en bättre förståelse av förändringar i miljö och klimat. I andra projekt utvecklas 3D-visualisering för att ge en bättre och kontextuell förståelse av historiska och arkeologiska miljöer, och i ytterligare andra projekt används GIS- och kartbaserade gränssnitt för att tolka och förstå exempelvis historiska skeenden, språklig utveckling och idéspridning.
Här är också den utrustning som finns vid Humlab-X av stor betydelse, med displaystudion i kombination med 3D-funktionalitet och VR-utrustning, samt golvskärmen tillsammans med triptykskärmen viktiga verktyg.


Forskare: 
Anna Foka
Claudia Sciuto
Finn Arne Jørgensen
Gísli Paulsson
Lars-Erik Edlund
Phil Buckland


Projekt (i urval): 
Digitala modeller
Diabas
SEAD
VISEAD
Multiple screens
Linguistic Landscape

Tekniskt stöd och expertis: 
Johan von Boer
Johan Åhlfeldt
Mattis Lindmark