Digitala Modeller

Modell 3: Polhems alfabet

Universalgeniet och "den svenska mekanikens fader", Christopher Polhem (1661-1751) och hans mekaniska alfabet bestod initialt av 31 modeller i trä som illustrerade fysikens och mekanikens grundprinciper. Samlingen skapades åren före 1700 som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen vid det så kallade, Laboratorium mechanicum som Polhem startat - först i Stockholm 1697, sedan i Falun och slutligen i Stjärnsund.

Läs mer på: digitalamodeller