RAVE

Projektet Raising Awareness through Virtual Experiencing, RAVE, vill med hjälp av digital teknik utveckla en metod som kan belysa hur våra språkliga föreställningar påverkar oss.

Språk, och även sättet vi pratar, spelar en viktig roll när vi bildar oss en uppfattning om varandra, och vi anpassar av vårt språk utifrån normer och sociala föreställningar när vi möter andra. Till exempel visar många studier att människors uttal (dialekt/accent/brytning) påverkar hur vi bedömer deras intellekt och karaktärsdrag. Andra studier har belyst hur vuxna talar på ett sätt till unga pojkar och på ett annat till unga flickor.

Projektet RAVE vill undersöka hur man kan använda digital teknik för att utveckla metoder som gör oss medvetna om att språket påverkar hur vi uppfattar varandra. En sätt att göra detta är att testa om personer associerar män och kvinnor med positiva eller negativa språkliga attribut. Den färdiga metoden kommer bland annat att testas på, och rikta sig till, pedagoger.  Lärare bidrar till att forma sina elever genom det sätt de bemöter dem språkligt, och det är därför viktigt att lärare har en förståelse för dessa mekanismer.

RAVE finansieras av Vetenskapsrådet VR under fem år, 2015-2020