Samverkan: Kulturverket

Sedan 2007 samarbetar Humlab med Kulturverket i Umeå. Kulturverket är en organisation som tar initiativ till, och driver, konst- och kulturprojekt med barn och unga.

Humlab och Kulturverket har arbetat tillsammans i projekten "Att förstå en text" och "Sök på golvet".

Att förstå en text

Under hösten 2014 samt början av våren 2015 fick elever i årskurs 1 från skolorna i Röbäck och Lövånger komma till Humlab-X och ha workshops kring läsförståelse och läsande. Tillsammans med eleverna kommer Humlab och Kulturverket att skapa ett brädspel som ska främja läsförståelse.

Sök på golvet

Projektet var ett samarbete mellan Humlab, Kulturverket, Lövångersskolan, Universitetsbiblioteket och Designhögskolan vid Umeå universitet. Projektet ville hitta ett nytt visuellt sätt att söka bland bibliotekets böcker, som inte kräver att man behöver skriva utan kan använda t.ex. sin röst istället. En pilotomgång av projektet genomfördes, och huvudprojektet, som finansieras av kungliga biblioteket, fortsätter till och med 2016. 
http://www.vk.se/1146610/golvet-visar-vagen-till-laneboken

sök på golvet

Fair City

I projektet Fair City fick barn använda sin kreativitet för att skapa visioner om framtidens Umeå. Projektet visades bland annat upp i samband med en utställning under invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Barn från olika områden i Umeå arbetade i nio olika delar av projektet. Varje del representerade en stadsdel i Umeå och ett tema, t.ex. energi, vatten, resande osv.

Fair City, Tema Kommunikation

I detta tema arbetade Kulturverkets- och Humlabs personal med elever i årskurs 2, 6 och 9 från stadsdelarna Röbäck och Teg i Umeå. Eleverna från årskurs 2 fick föreställa sig framtidens djur och hur de skulle kommunicera. Eleverna från årskurs 6 fick designa framtidens produkter kring kommunikation, utifrån specifika sinnen som hörsel, smak, osv. Eleverna i årskurs 9 fick beskriva framtida subkulturer och hur människor som är del av dem kommer att kommunicera.

Fair City, Tema Vatten

I detta tema fick elever från Sandviks- och Obbolaskolan åka ut till Umeås reningsverk Umeva och få se hur vattnet renas. Utifrån detta fick de sedan föreställa sig det framtida Umeå som en stad nersjunken i enorma undervattensgrottor. Dessa grottor låg till grund för datorspelet Water Crisis, som skapades av Humlabs personal.  

Läkekonst

Humlab var också inblandat Kulturverkets projekt Läkekonst (Healing Art). Projektet arbetade med sjuka barn som deltar i lekterapin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 

  • Bonken, en otrevlig typ

     

    Ett av framtidens djur som elever i årskurs 2 föreställde sig var "Bonken". Bonken är en lättretlig typ som gärna äter barn. Varje vinter försöker han gå i ide i en reakorg i ett av Umeås större varuhus, men blir ständigt störd av alla kunder. Som hämnd går han och stjäl kepsar på nätterna. Han har giftiga tummar, och på somrarna bor han under Rådhustorget och ibland smyger han upp för att fånga ett barn eller två…