Svensk etymologisk databas

Etymologi är läran om ordens språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling. För svensk etymologisk forskning är Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok, utgiven första gången 1922, ett standardverk. Trots att den senaste upplagan gavs ut redan 1948, trycks ordboken ständigt om och används än idag av forskare och andra språkintresserade.

Uppdatering och digitalisering av Hellquists klassiska ordbok

Hellquists ordbok omfattar strax under 1 500 trycksidor, och behandlar, inklusive referensord, cirka 20 000 uppslagsord. I ordboken återfinns givetvis inte diskussioner från modern etymologisk forskning, och den är därför i behov av en uppdatering. Redan på 1970-talet påbörjade lundaforskarna Sven Ekbo och Gösta Holm en komplettering av Hellquists etymologiska ordbok, och senare har en rad språkforskare engagerats för revidering av enskilda partier. Sedan 1990-talet har Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, varit engagerad i arbetet, både som skribent och som samordnare av revideringsarbetet.

För att revideringen av ordboken både ska vara effektiv och senare ska finnas tillgänglig för allmänheten krävs en digitalisering av materialet. Lars-Erik Edlund har inom ett av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond finanasierat projekt utarbetat stommen till Svensk etymologisk databas.  Till exempel har man:
-       Scannat in texten i Hellquists tryckta ordbok, och rättat densamma
-       Digitaliserat alla nyskrivna/reviderade texter.
-       Kopplat det digitaliserade materialet till en sökmotor, så att det nu går att söka i.

Etymologisk databas för forskare och lekmän

Resultatet av detta infrastrukturella projekt har blivit en etymologisk databas över det svenska språket, som dels kan användas i sin digitaliserade form av forskare och vid institutioner, dels i ett senare skede, när alla reviderade texter föreligger och har harmonierats, kan tjäna som underlag vid en utgivning av en modern svensk etymologisk ordbok. I den praktiska hanteringen av texterna har HUMlab medverkat, både med att uppdatera databaserna och utarbeta adekvara sökvägar.

I databasen finns två gränssnitt: en lösenordsskyddad del, vilken används av redaktionen för att lägga in nytt material och för att rätta i inlagd text, och en publik del där allmänheten kan göra sökningar och utskrifter av material.

Planer finns nu att fortsätta uppbyggnaden av Svensk etymologisk databas i samverkan med HUMlab. 

Kontaktpersoner:

Edlund Lars Erik 1888 120124 MPN W2Lars-Erik Edlund
Professor i nordiska språk vid Umeå universitet
lars-erik.edlund@umu.se