#DigiGiella17


Digigiella 16_banner _vit

 

Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh - Samiska veckan en konferens för att belysa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare, samiska föräldrar, samordnare i samiska förvaltningskommuner och övriga som har intresse i samiskans utveckling. Konferensens tema är: Hur ska vi få de samiska språken att bli en del av vardagen? Hur kan den digitala tekniken hjälpa till att utveckla och främja språken?

Programmet består av inspirerande föreläsningar, diskussioner och workshops.

Medarrangörer är Humlab, Institutionen för Språkstudier och Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, Umeå kommun, samt SSR - Svenska Samernas Riksförbund.

 

Tid och plats

Måndag 6 mars, kl. 9-16
Humlab X, Konstnärligt Campus, Umeå.

 

Anmälan & frågor

Konferensen är gratis, men antalet platser är begränsat.

Anmälan sker senast den 20 februari 2016 till Sametingets språkcentrum, e-post: gielejarnge@sametinget.se. Vi bjuder på fika så kom ihåg att uppge ev. allergier.

Vid frågor kontakta Anders Östergren på 070-598 40 09.

 

Streaming & sociala medier

Föreläsningarna kommer att sändas live. Du hittar till sändningarna via live.humlab.umu.se.

Det är också möjligt att ställa frågor i anslutning till föreläsningarna den 6 mars via Twitter genom att använda hashtaggen #digigiella17.

 

Program 

Länk till programmet (uppdateras löpande)