Kalender

Motion Capture i undervisning och forskning

Datum: 2017-03-31
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Sliperiet
Evenemanget vänder sig till: anställda

 

Sliperiet och Humlab bjuder till en workshop om Motion Capture-tekniken.


Workshopen vänder sig till lärare och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som är intresserade av att prova och problematisera tillämpningar av motion capture (MoCap) -teknik i undervisning och forskning.

Syftet är att visa på motion capture-teknikens möjligheter och begränsningar. Tillsammans undersöker vi hur tekniken kan användas inom våra discipliner, men också tvärdisciplinärt, och då med särskilt fokus på undervisning och inlärning.

Innehåll:
Workshopen börjar med en introduktion till MoCap-teknik utifrån några konkreta exempel på tillämpningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi fortsätter sedan med praktiska inslag där deltagarna testar tekniken utifrån bakgrund och intressen. Deltagarna uppmuntras att ta med sig en frågeställning, utmaning eller idé från de egna ämnesområdena. Se exempel nedan:

- Hur kan motion capture stödja pedagogiska praktiker genom nya former av interaktion?
- Kan motion capture synliggöra och problematisera praktiker och representationer?
- Kan motion capture användas för att konceptualisera ett fenomen, en plats, en social kontext?
- Kan motion capture användas för att visualisera och tolka olika former av rörelser i relation till ett rumsligt (historiskt eller nutida) sammanhang?

Upplägg:
09.00 – 10.30 Introduktion till workshopen och motion capture-tekniken

10.30 – 11.00 Presentation av deltagare och utmaningar

11.00 – 12.00 Grupparbete

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Grupparbete

14.00 – 14.15 Fika

14.15 – 16.00 Presentation och diskussion

 

Anmäla dig senast 29 mars till jim.robertsson@umu.se.
 

Ansvarig: Jim Robertsson
Arrangör: Sliperiet & Humlab
Kontaktperson: Jim Robertsson
Telefon: 070-3853170
Länk till Sliperiets webbplats

Lägg till i din kalender

  • H1? Stora skärmen?

    Sladdar i wetlabVill du veta vad som finns i Humlab?
    För beskrivningar av våra lokaler, gå till: Våra lab