Kalender

Humlab Talk: Tematisk genusanalys genom Topic Modeling av bästsäljande fiktionsprosa i Sverige 2004–2017

Datum: 2018-11-14
Tid: 13.15 - 14.30
Plats: Humlab – under Universitetsbiblioteket (UB)
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Tematisk genusanalys genom Topic Modeling av bästsäljande fiktionsprosa i Sverige 2004–2017

Karl Berglund, FD, Uppsala universitet, föreläser om pågående forskning inom projektet ”Från närläsning till fjärrläsning. Digital humaniora och nya former för textanalys” (2017–2019), som är ett samarbete mellan litteraturvetare, nordister och datorlingvister vid Uppsala universitet.

Föreläsningen diskuterar metod, resultat och slutsatser från en analys av bästsäljande fiktionsprosa i Sverige 2004–2017, där Topic Modeling har kombinerats med en genusanalys utifrån könsbestämda pronomen. Bland annat uppmärksammas starka teman, tydligt genuskodade teman samt förtjänster och problem med metoden.
 

 

Föreläsare: Karl Berglund
Arrangör: Humlab
Kontaktperson: Jon Svensson
Humlab Talks ht 2018

Lägg till i din kalender

  • H1? Stora skärmen?

    Sladdar i wetlabVill du veta vad som finns i Humlab?
    För beskrivningar av våra lokaler, gå till: Våra lab