Jennie Olofsson

Jennie Olofsson

Universitetslektor, biträdande
E-post: jennie.olofsson@humlab.umu.se
Tel: +46 90 786 92 83

In English

Presentation:

Jennie Olofsson arbetar som biträdande lektor vid HUMlab, och är en av forskarna inom programmet Media Places. Med utgångspunkt i humanistisk miljöforskning undersöker hon elektronikavfall (e-avfall) och då speciellt digitala teknologiers efterliv. Tidigare arbetade Jennie som forskare vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet (LTU). Där var hon också ansvarig för kursen Genus, teknik och estetik.

2010 disputerade Jennie inom ämnet Genus och teknik vid LTU. I sin avhandling Taking place - augmenting space. Spatial Diffusion in times of technological change, argumenterar hon för att de rumsliga förändringar som teknikskiften innebär också fysiskt påverkar de människor som är del av detta skifte, och att detta har konsekvenser direkt kopplade till kön.

Jennie har stor erfarenhet av etnografisk forskningsmetodik och har bland annat utfört fältstudier hos bilmekaniker, elbolag, gruvverksamhet, den svenska räddningstjänsten samt elektronikåtervinningsföretag. Hon är också engagerad i olika genus- och jämställdhetsprojekt. Mellan åren 2010 till 2012, exempelvis, arbetade hon som följeforskare på Filmpool Nord, Sveriges näst största regionala center för film- och tv-produktion.

Under höstterminen 2015 arbetar Jennie som gästforskare på Centre for Social Studies of Science (CSSS), University of Ljubljana, Slovenien där hon fokuserar bland annat på de miljömässiga konsekvenserna av ny teknik.

 

Publikationer:

◀ Föreg. ◀ Föreg. Nästa ▶ Nästa ▶ Visa alla Visa sidvis
Titel Författare Utg.år