Johan von Boer

Johan Small

Systemutvecklare
E-post: johan.vonboer@umu.se
Tel: +46 90 786 93 03
+46 70 399 56 67

 

Jag  arbetar inom flertalet av Humlabs forskningsprojekt med utveckling av forskningsverktyg. Många av projekten jag är involverad i innehåller inslag av data-visualisering och GIS. Jag har ett fokus på klientside-programmering av webbapplikationer, där jag arbetar inom hela spannet från kontakt med klient, kravspecificering, design/layout samt implementation. Jag har dock även flerårig erfarenhet av serverside-utveckling i tidigare projekt.

Förutom detta har jag även arbetat med miljöutveckling i samtliga Humlabs lokaler genom projektering av tekniska installationer.

Jag har även viss erfarenhet av att jobba med utveckling av digitala konstverk i samverkansprojekt med konstnärer.