Linda Lindgren

Linda LindgrenAdministrativ chef
E-post: linda.lindgren@humlab.umu.se
Tel: +46 90 786 58 08
Mobil: +46 70 626 77 77

Presentation:

Arbetsuppgifter: Personalärenden, verksamhetsplanering, ansvar för administrativa processer, ledningsstödjande uppgifter.

Linda Lindgren är utbildad systemvetare och utöver det har hon också studerat humaniora, bland annat idéhistoria. Innan hon började vid HUMlab har hon arbetat som projektledare inom telekombranschen och inom ledningsorganisationen för ITS vid Umeå universitet.