Roger Mähler

Roger MahlerSystemutvecklare
E-post: roger.mahler@umu.se
Tel: +46 90 786 80 09

 

Roger har ansvar system och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i ett flertal olika forskningsprojekt. Roger har en datavetenskaplig examen från Umeå universitet och har arbetat sex år med digitaliserat kulturarv vid Demografiska databasen, Umeå universitet. Med ytterligare mer än 15 års erfarenhet som konsult, lösningsarkitekt och systemutvecklare i näringslivet, arbetar Roger även med att återanvända och anpassa metoder och erfarenheter från privata sfären till den akademiska världen.

Sedan 2015 är Roger även medlem i Humlabs ledningsgrupp