Satish Patel

Satish Small

IKT-Coach
E-post: satish.patel@umu.se
Tel: +46 90 786 60 05
Mobil: +46 73 632 01 84

Presentation:

Satish är född i Indien, men uppvuxen och utbildad i Storbritannien. Han har bott i Sverige från och till sedan 1984. Han har läst två universitetsutbildningar: en Kandidatutbildning i Industrial Studies vid University of Northumbria och en lärarutbildning vid Leicester University. Från Umeå universitet har han också en Fil. Kand i engelska, statsvetenskap och nationalekonomi. År 2000 påbörjade han en forskarutbildning i engelsk språkvetenskap med inriktning mot lingvistik vid Linnéuniversitetet. Han har undervisat studenter i engelska på olika nivåer, för allt från nybörjare till avancerade, vid olika universitet och institutioner i Spanien, dåvarande Tjeckoslovakien, England och Sverige. Mellan 2000-2012 undervisade han i grammatik, lingvistik, barns språkutveckling, språkhistoria, sociolingvistik, och IKT för språklärare inom grundutbildningen vid Linnéuniversitetet.

I september 2009 tillträdde Satish en ny typ av tjänst som IKT-coach vid humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Som IKT-coach är hans uppdrag är att vägleda och samråda med anställda kring hur de kan använda, och bli hjälpta av, modern digital teknik när de undervisar, forskar eller sköter administrativa uppgifter. För dessa ändamål har han utvecklat olika webbsidor, exempelvis supportsidor för Moodle, Blended Learning och webbplatser för innehåll skapat av studenter (dvs. 'student generated content', vilket är hans huvudsakliga professionella och akademiska intresse just nu). Han har expertkunskap om lärplattformen Moodle och väl förtrogen med Web 2.0-applikationer.

Satish har en aktiv fritid och tycker om att springa, åka långfärdsskridskor och skidor (telemark, alpin, snowboard, på tur och i spåret), paddla kajak i älvar och på havet och han vandrar gärna i bergen i norra Sverige. Några gånger om året försätter han sig i exil i de svenska fjällen som stugvärd för Svenska turistföreningen (STF).