Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren

Docent, Föreståndare
E-post: stefan.gelfgren@umu.se
Tel: +46 90 786 50 87
Blogg: churchandinternet.wordpress.com
Twitter: @stefangelfgren

 

Presentation:

Stefan är föreståndare för Humlab, och är tillika docent i religionssociologi. Hans akademiska bakgrund har han inom idéhistoria, och han disputerade 2003 på avhandlingen Ett utvalt släkte: Väckelse och sekularisering - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-1910. Han har också en MPhil-examen från University of Birmingham, Storbritannien (programmet History of Christianity), och därtill en högskoleexamen som byggnadsingenjör. Nu arbetar han emellertid med mer nutida företeelser som i stora drag handlar om religion på nätet.

På ett övergripande plan rör hans forskningsintresse i huvudsak relationen mellan sociala och religiösa förändringsprocesser - genom historien och idag, med nedslag framförallt i 1800- och 2000-talet. När man som historiker går från att studera historien till mer dagsaktuella fenomen blir det också tydligt hur företeelser idag är länkade till historiska skeenden.

De senaste åren har han bedrivit forskning i form av ett antal fallstudier som alla berör hur digitala medier används inom och i relation till kyrkliga institutioner. Ett gemensamt fokus för de olika studierna är hur religiös auktoritet förhandlas i relation till användandet av digitala medier. Från och med 2016 kommer han även att arbeta inom professor Lotta Vikströms Wallenberg-finansierade projekt "Experiences of disabilities in life and online: Life course perspectives on disabled people from past society to present".

Mellan 2010 och 2013 bedrev han forskning inom det Vetenskapsråds-finansierade forskningsprojektet Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv tillsammans med Jørgen Straarup. Hans del av projektet handlade om hur religiösa (kristna) platser konstrueras i en virtuell värld, och varför de konstrueras just på det sätt som görs. Här är det intressant att beakta mediets möjligheter till kreativitet, dess förmenta antihierarkiska struktur, kopplingen till kristna traditioner och de mål/ambitioner religiösa representanter har för olika platser.

Stefans intresse för kyrkohistoria finns emellertid kvar och han har förmånen att kultivera det bland annat som representant i forskningsnätverket Religious History of the North (REHN) vid Umeå universitet.

Han har också ett relaterat intresse för hur digital media kan användas i olika utbildningssammanhang, och hur det förhåller sig till de institutioner som bedriver utbildning. Han var med i ombyggnationerna av Humanisthuset med särskilt fokus på den tekniska utrustningen i huset, och han är även Humanistiska fakultens representant i styrgruppen för Interaktiva miljöer vid Umeå universitet, samt ordförande för Humanistiska fakultetens styrgrupp för IKT vid fakulteten.

Stefans undervisningsinsatser har varit av stor bredd och inrymmer bland annat kyrkohistoria, digital humaniora, idéhistoria, teknikhistoria och religionsvetenskap på grundutbildning, avancerad och doktorandnivå.

Han har publicerat böcker, artiklar i antologier och tidskrifter med mera, som rör just sociala och religiösa förändringsprocesser från 1500-talet fram till idag. Han har även publicerat inom områden som rör folkbildning, litteraturens roll inom väckelserörelsen och pedagogik i relation till digital media. Se lista nedan.


Publikationer: 

◀ Föreg. ◀ Föreg. Nästa ▶ Nästa ▶ Visa alla Visa sidvis
Titel Författare Utg.år