Stefan Gelfgren

Stefan_small

Docent, Föreståndare
E-post: stefan.gelfgren@umu.se
Tel: +46 90 786 50 87
Blogg: churchandinternet.wordpress.com
Twitter: @stefangelfgren

 

 

 

Presentation:

Jag är föreståndare för Humlab och docent i religionssociologi. Jag har doktorsexamen i idéhistoria från Umeå universitet, en MPhil i History of Christianity University of Birmingham, Storbritannien och en ingenjörsexamen i med inriktning mot byggteknik. Anställningen fördelas i huvudsak mellan föreståndarskapet och forskning, men även en del undervisning ingår.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om förhållandet mellan sociala, tekniska och religiösa förändringsprocesser - idag och genom historien. Under de senaste åren har jag genomfört ett antal forskningsstudier om framför allt användningen och effekten av digitala medier inom kristna kyrkor och samfund. Jag har också ett intresse av digitala och sociala medier i förhållande till kyrkor och samfund i relation till makt och institutionella strukturer.

Doktorsavhandlingen färdigställdes 2003 och handlar om den svenska inomkyrkliga väckelserörelsen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) mellan 1856-1910. Förhållandet mellan väckelse, modernitet och sekularisering är begrepp som används för att tolka och förstå vad som hände med EFS under perioden.

Under 2017 - 2020 leder jag ett forskningsprojekt som beviljats medel av Wallenbergsstiftelsen, vilket handlar om så kallad mjuk övervakning (iAccept: Soft surveillance - between acceptance and resistance). Jag är också involverad i ett forskningsprojekt om sociala medier och funktionsnedsätttningar (2016-2018), vilket leds av professor Lotta Vikström (Experiences of disabilities in life and online: Life course perspectives on disabled people from past society to present).

Jag är också delaktig i projektet Strategic Environmental Archeological Database, ledd av docent Phil Buckland. Under 2016-2018 är han en del av det European Bible Belt-nätverket, finansierat av The Netherlands Organisation for Scientific Research, via Vrije Universiteit, Amsterdam. Mellan 2010 och 2013 arbetade jag inom projektet Pinocchio går till kyrkan: Avatarers religiösa liv (finansierat av Vetenskapsrådet och lett av professor Jørgen Straarup), med inriktning på kyrkor i virtuella världar.

Förutom föreståndarskapet har jag också andra administrativa uppgifter. För närvarande sitter jag i Rådet för forskningens infrastruktur (RFI) vid Vetenskapsrådet. Jag är styrelseledamot i DIGSUM (Digital Social Research Unit Umeå) och Restauranghögskaolan, båda Umeå universitet.

Andra uppdrag och nätverk jag är del av är International Advisory Board vid Centre for Communication and Computing, Köpenhamns universitet, forskningsnätet Religious History of the North (REHN) och styrelsen för Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå, båda Umeå universitet. Vidare representerar jag Humanistiska fakulteten i Umeå universitetets styrgrupp för interaktiva miljöer.

Undervisning och publikationer

Min undervisning har i huvudsak varit på kurser inom kyrkohistoria, digital humaniora, teknikhistoria, idéhistoria och religionsvetenskap.

Mina publikationer omfattar böcker, artiklar i böcker och tidskrifter, vilka till övervägande del handlar om förhållandet mellan sociala och religiösa förändringar inom den kristna sfären från 1500-talet fram till idag men även om digital humaniora, väckelse, folkbildning, pedagogik och digitala medier. Se listan över publikationer nedan.


Publikationer: 

◀ Föreg. ◀ Föreg. Nästa ▶ Nästa ▶ Visa alla Visa sidvis
Titel Författare Utg.år