Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet.

Humlab är sedan år 2000 en enhet vid Humanistisk fakultet som bedriver forskning, undervisning och samverkan inom det fält som numera kallas digital humaniora. I vårt uppdrag från fakulteten ingår att "initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning" och "Humlab ska vara ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora". Humlab har en tvär -och mångdisciplinär verksamhet och mötet över disciplingränser är centralt. Här arbetar forskare, lärare, tekniker och administratörer.

Forskning bedrivs dels i form av egna projekt, dels tillsammans med externa forskare - i Umeå och annorstädes. Humlabs personal ingår då både som forskare och med teknisk expertis för metod - och verktygsutveckling i samarbeten inom forskningsprojekten. Våra undervisningsuppdrag utförs dels i form av egna kurser (däribland kortkurser och forskarkurser), dels inom grundutbildningen tillsammans med ämnen och enheter vid främst Humanistiska fakulteten. Samverkansprojekt sker med exempelvis ideella föreningar, företag och konstnärer - alltid med en anknytning till digital teknik och en humanistiska tradition.

Utöver den egna undervisningen bedrivs undervisning tillsammans ämnen och program vid fakulteten. På program som exempelvis  Kulturentreprenörsprogrammet Kulturanalysprogrammet och  Programmet för museer och kulturarv har vi omfattande åtaganden väl integrerade i programmen. Inom exempelvis arkeologi och kommunikationsvetenskap står vi för inslag. Ambitionen är att låta digital teknik vara en integrerad del av pedagogiken och läromålen, ha ett kritiskt förhållningssätt till teknik, samt att lära studenters själva handhavandet av olika former av digital teknik.

Inom samverkansområdet märks till exempel vårt samarbete med Kulturverketdär vi varit delaktig i ett flertal projekt genom åren. Humlab medverkar nu i ett projekt kallat Utopia tillsammans med FN-föreningen i Örnsköldsvisk som går ut på att i dataspelsform lära skolbarn om demokrati och demokratiska processer.

Humlabs program innehåller bland annat seminarier med internationella gäster, workshops, kortkurser och utställningar. I mötet mellan studenter, forskare, konstnärer, entreprenörer och internationella gäster skapas möjligheter att göra sådant som inte kan göras någon annastans. I vår miljö kan man också bara hänga över en kopp kaffe.

Uppbyggnaden har bland annat finansierats av Humanistiska fakultet, Kempestiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och Wallenbergsstiftelserna

 

Senaste inläggen i Humlab-bloggen

  • faq1