Humlab initierar, inspirerar och utvecklar digital pedagogik

Digital pedagogik handlar om att uveckla pedagogiska former för hur digital teknik kan användas i undervisning och hur man genom att integrera digitala verktyg och metoder kan stödja lärandeprocesserna.  Det handlar också om att med digitala verktyg analysera olika undervisningssituationer och att lära studenter hur man praktiskt handhar olika digitala medier (ljud- och bildredigering, presentationsverktyg, sociala medier med mera) och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

Humlab erbjuder anställda vid Humanistiska fakulteten ett pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät. Här finns en IKT-coach som du kan rådfråga, och en IKT-studio med inspelningsmöjligheter. 

För såväl studenter, doktorander, lärare/forskare och övrig personal erbjuds kurser som ges i Humlabs regi, handledarresurser med kompetens inom digital humaniora, och en miljö med seminarier och workshops för den som är intresserad av digital humaniora.

Allt detta ingår i det verksamhetsuppdrag Humlab har från Humanistisk fakultet och är utan avgift för studenter och anställda vid institutioner och enheter inom Humanistisk fakultet.