Grundutbildning

Humlab deltar i undervisning vid ett flertal program och kurser, och då i samarbete med fakultetens institutioner.

I nuläget är det främst med Institutionen för kultur- och medievetenskaper som Humlab samarbetar med kring ett flertal kurser och program, bl.a. inom Kulturanalysprogrammet, Kulturentreprenörprogrammet, samt Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet för museer och kulturarv

Kulturanalysprogrammet