Kulturanalysprogrammet, termin 3 och 4

Termin 3 - Kulturanalytisk fördjupning

Under termin tre ansvar Humlab för de digitala inslagen som metodologiskt och teoretiskt väver samman terminens fyra moment (plats, social skiktning, genus och sexualitet, etnicitet och religion).

Studenterna får jobba med olika typer av presentationsverktyg, och kopplat till detta får de utveckla grundläggande färdigheter i bildbehandling och videoredigering. Under terminen har de också ett moment som fördjupar deras kunskaper i digital etnografi.

Terminen avslutas med en digital produktion där studenterna ska väva ihop de kunskaper de förvärvat under terminen.

Termin 4 - Informationspresentation

Inledningen på termin fyra bygger vidare på den föregående. Under momentet "Informationspresentation" arbetar studenterna med personliga portfolios, webbnärvaro och produktion av en informationsfilm. Arbetet ska mynna ut i både en personlig digital portfolio och en film som marknadsför programmet. Momentet syftar till att lägga grunden till ett större projektarbete som handlar om att marknadsföra Kulturanalysprogrammet till nya studenter.

Ansvariga för samarbetet är Bo Nilsson (kulturanalys) och Jon Svensson (Humlab). Undervisningen ges av ett flertal lärare och forskare vid institutionen och vid Humlab.