Programmet för museer och kulturarv: Kulturanalytisk fördjupning

Under termin tre, "Kulturanalytisk fördjupning", ansvarar Humlab för undervisning och handledning kring ett digitalt projekt som pågår löpande under hela terminen, vilket kopplar samman terminens fyra moment (plats, social skiktning, genus och sexualitet, etnicitet och religion).

Under terminen får studenterna lära sig använda olika verktyg för att skapa en hemsida/blogg för ljud- och bildbehandling, samt videoredigering. Genom undervisning, workshops och handledning integreras dessa verktyg kritiskt och analytiskt till kursens teoretiska del.

Ansvariga för kursen är Torkel Molin (Institutionen för kultur- och medievetenskaper) och Coppélie Cocq (Humlab). Undervisningen ges av ett flertal lärare och forskare vid institutionen och vid Humlab.