Humlab erbjuder anställda vid Humanistiska fakulteten ett pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät. Här finns en IKT-coach som du kan rådfråga, och en IKT-studio med inspelningsmöjligheter. 

För såväl studenter, doktorander, lärare/forskare och övrig personal erbjuds kurser som ges i Humlabs regi, handledarresurser med kompetens inom digital humaniora, och en miljö med seminarier och workshops för den som är intresserad av digital humaniora.

Allt detta ingår i det verksamhetsuppdrag Humlab har från Humanistisk fakultet och är utan avgift för studenter och anställda vid institutioner och enheter inom Humanistisk fakultet. 

Aktuella aktiviteter inom uppdraget är t.ex. kortkurser och workshops om flipped classroom, digital examination, student generated content, arbete med bild och film samt exempel på användning av nya tekniker i undervisningen (t.ex. virtual reality och drönare).

Här hittar du våra aktuella kortkurser och IKT-träffar. Du är också välkommen att lämna förslag på kurser och workshops du skulle vilja att Humlab ger kommande terminer. Kontakta Jon Svensson eller Satish Patel