Lär dig hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning

IKT-träffarna är tänkta att ge inspiration, introduktion och fortbildning för lärare och doktorander vid Humanistisk fakultet. Vi bjuder på frukost/fika/lunch vid träffarna och anmälan är därför obligatorisk. Under vårterminen 2018 har vi följande träffar inplanerade: 

 

Digitala salstentor

Tisdag 13 februari  kl 12.10 - 12.50
Anmälan
(sista dag för anmälan fredag 9 februari)

En digital salstenta innebär att studenter med hjälp av sina egna datorer kan skriva tentan helt digitalt. För studenterna betyder det till exempel att de lättare och snabbare kan besvara de skriftliga frågorna i provet. Rättningsprocessen för lärarna blir betydligt enklare då de slipper svårlästa handstilar, marginalskrivningar etc. Med bedömningsmatriser och delad rättning, fråga för fråga, kan flera timmars arbete sparas. Programvaran som används för digitala salstentor förhindrar samtidigt användande av internet eller annan programvara.

 

Videoföreläsningar

Onsdag 14 februari kl 08.00 - 08.50 
Anmälan
(sista dag för anmälan måndag 12 februari)

Vad ska man tänka på om man vill använda video i sina föreläsningar: IKT-coachen kommer med tips och introducerar UmU play och andra mjukvaror.

 

Att söka PUNKTUM-projekt

Torsdag 1 mars 12.10 - 12.50
Anmälan
(sista dag för anmälan tisdag 27 februari)

Under denna lunch delar vi erfarenheter av att söka PUNKTUM-medel. Träffen riktar sig både till dig som sökt förut och dig som vill få tips på vad du bör tänka på när du gör din första ansökan. 

Mer info om PUNKTUM:
http://www.upl.umu.se/projekt/punktum/ansokan/

 

Interaktiva föreläsningar och seminarier: Klassrumsinteraktion med webbaserade responssystem

Torsdag 15 mars 12.10 - 12.50 
Anmälan
(sista dag för anmälan tisdag 13 mars)

Interaktiva verktyg för online-svar kan hjälpa lärare att förbättra kommunikationen i klassrummet och därigenom öka studenternas uppmärksamhet, intresse och inlärning. Med hjälp av realtidssystem för respons kan eleverna använda sina egna smartphones eller bärbara datorer för att svara på frågor som ställts i klassrummet. Studenter kan också skriftligen svara på en fråga, brainstorma innehåll eller utvärdera en föreläsning, seminarium eller kurs i realtid. Du får möjlighet att få omedelbar feedback från dina studenter och få veta hur bra de förstår det material som presenteras. Du kan som lärare välja om du vill låta studenterna svara anonymt.

Detta är en praktisk interaktiv workshop där handledare kommer att se och uppleva tillgängliga interaktiva verktyg som används inom Humfak, som: 

• Kahoot

• Mentimeter

• Padlet

• Backchannel: https://backchannelchat.com

• Answer Garden: https://answergarden.ch

 

Att använda bilder och filmer i undervisningen

Tisdag 17 april 12.10-12.50 
Anmälan
(sista dag för anmälan fredag 13 april)

Med den stora mängden filmer och bilder som finns tillgängligt via nätet finns stora möjligheter att berika sin föreläsning med mer visuellt material. Regelverken kring användandet av bilder och filmer kan dock upplevas snåriga och skapar osäkerhet hos många lärare.

Under denna lunch delar vi erfarenheter av hur vi hanterar dessa frågor i vår undervisning. Vilka resurser för gratis bilder och filmer använder du som lärare? Vilka utmaningar utgör upphovsrätt och regelverk för din undervisningssituation? Hur hanterar vi studenters användande av bilder och filmer?

 

IKT i undervisningen - för nybörjare

Tisdag 15 maj 08.00-08.50 
Anmälan
(sista dag för anmälan fredag 11 maj)

Som doktorand eller som nyanställd inom Humanistisk fakultet, och för dig som vill komma igång med t.ex. Moodle, Cambro eller UmU Play. Du får en inblick i hur digitala verktyg kan hjälpa dig göra din undervisning effektivare och interaktivare. 

 

IKT i undervisningen - för nybörjare

Torsdag 23 augusti 08.00-08.50 

Som doktorand eller som nyanställd inom Humanistisk fakultet, och för dig som vill komma igång med t.ex. Moodle, Cambro eller UmU Play. Du får en inblick i hur digitala verktyg kan hjälpa dig göra din undervisning effektivare och interaktivare.