Kulturanalysprogrammet, termin 3 och 4

Termin 3 och inledningen av termin 4 av Kulturanalysprogrammet bedrivs som ett samarbete mellan ämnet kulturanalys (Institutionen för kultur - och medievetenskaper) och Humlab.

Termin 3 - Kulturanalytisk fördjupning

Under termin 3 ansvar Humlab för de digitala inslagen som ansluter till terminens fyra moment (plats, social skiktning, genus och sexualitet, etnicitet och religion).

Studenterna får jobba med nya typer av presentationsverktyg och kopplat till detta får de utveckla grundläggande färdigheter i bildbehandling och videoredigering. Under terminen har de också ett moment som fördjupar deras kunskaper i digital etnografi.

Terminen avslutas med en digital produktion där studenterna ska väva ihop de kunskaper de förvärvat under terminen.

Termin 4 - Informationspresentation

Inledningen på termin 4 bygger vidare på den föregående. Under momentet "Informationspresentation" arbetar studenterna med personliga portfolios, webbnärvaro och produktion av informationsfilm.  Arbetet ska mynna ut i en personlig digital portfolio och en film som marknadsför programmet. Momentet syftar till att lägga grunden till ett större projektarbete med att marknadsföra kulturanalysprogrammet till nya studenter. 

Ansvariga för samarbetet är Bo Nilsson (kulturanalys) och Jon Svensson (Humlab). Undervisningen ges av ett flertal lärare och forskare vid institutionen och vid Humlab.