Programmet för museer och kulturarv, termin 3: Kulturanalytisk fördjupning

Undervisningen under termin 3, programmet för museer och kulturarv,  bedrivs i samarbete mellan Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Humlab.

Under termin 3 "Kulturanalytisk fördjupning" ansvarar Humlab för undervisning och handledning kring ett digitalt projekt som pågår löpande under hela terminen och kopplar samman terminens fyra moment (plats, social skiktning, genus och sexualitet, etnicitet och religion).

Projektet går ut på undersöka en fysisk plats (allmänt tillgänglig i Umeå) och (re)presentera platsen på en hemsida. QR-koder placerade vid platsen länkar till hemsidan. Projektet bygger på teoretiska verktyg och ingångar, webbdesign, text-, film-, ljud- och bildproduktion.

Under terminen får studenterna lära sig använda olika verktyg för att skapa en hemsida/blogg, för ljud- och bildbehandling, samt videoredigering. Genom undervisning, workshop och handledning integreras dessa verktyg kritiskt och analytiskt till kursens teoretiska del.

Se exempel på studentarbeten (HT 2014):

- student.humlab.umu.se/vattentornet/
- student.humlab.umu.se/pilgatan/
- student.humlab.umu.se/onumea/
- student.humlab.umu.se/vastrakyrkogardenqr/

Ansvariga för kursen är Torkel Molin (Institutionen för kultur- och medievetenskaper) och Coppélie Cocq (Humlab). Undervisningen ges av ett flertal lärare och forskare vid institutionen och vid Humlab.

Humlab och Institutionen för kultur- och medievetenskaper samarbetar kring ett flertal kurser och program, bl.a. Kulturanalysprogrammet och Kulturentreprenörprogrammet.