Nyheter, storys & projekt

(Ny)invigning av Humlab på campus

Vi hälsar alla välkomma till (ny)invigningen fredag 19 januari! 

Kom och titta på Humlabs nya lokaler, lyssna till rektor, ta del av Humlabs verksamhet och projektpresentationer, prova på VR och testa dina kunskaper om digital kultur.  Det bjuds på tilltugg och förfriskningar!

13.15 - 13-45  Rektor Hans Adolfsson och Humlabs föreståndare Stefan Gelfgren inviger labbet.

13.45 - 15.15 Mingel och presentationer av Humlabs fem fokusområden. 

I nyrenoverade lokaler är det Humlabs ambition att fortsätta vara en relevant tvärdisciplinär och utvecklande mötesplats i skärningspunkten mellan humaniora och digital teknik.  Humlabs verksamhet presenteras vid under invigningen i fem olika stationer som speglar våra fokusområden:

KONSTNÄRLIGA UTTRYCK

13:45 - 14:10          Jonne Hansson, Konsthögskolan

13:45 - 14:35          Mattis Lindmark, Jon Svensson, Humlab

14:10 - 14:35          Carl-Erik Engqvist, Humlab

14:35 - 15:00         Moa Sandström, Samiska studier

TEXTANALYS

13:45 - 14:10          Roger Mähler, Humlab

14:10 - 14:35          Johan Jarlbrink, Kultur- och medievetenskaper

DIGITALA PRAKTIKER

13:45 - 14:10          Evelina Liliequist, Kultur- och medievetenskaper

14:10 - 14:35          Jesper Enbom, Kultur- och medievetenskaper

14:35 - 15:00         Coppélie Cocq, Humlab

DIGITAL PEDAGOGIK

13:45 - 14:10          Coppélie Cocq, Humlab

14:10 - 14:35          Per Holm, Humlab

14:35 - 15:00         Satish Patel, Humlab

VISUALISERING

13:45 - 15:00         Mattis Lindmark, Humlab (VR-visning)

13:45 - 14:10          Anna Foka, Humlab

14:35 - 15:00         Phil Buckland, Idé- och samhällsstudier

Något som besökare kommer att känna igen är det som är och alltid har varit Humlabs signum - att utgöra en miljö med balans mellan för det generella och beprövade och det strategiskt framåtsyftande och nydanande.

Den första delen av Humlab öppnades för cirka 17 år sedan, år 2001, och därefter har lokalerna utvecklats allt eftersom, nu var det hög tid att uppdatera och anpassa lokalerna efter den verksamhet som finns idag.

Lokalerna och möblemanget har å ena sidan blivit mer flexibla (för att kunna växla mellan olika typer av lärandesituationer), men å andra sidan har labbet samtidigt fått utrymmen med specifika funktioner, såsom ett så kallat maker space och en ljudstudio.

I det "nya" labbet finns vidare förbättrade möjligheter för mindre möten - för både forskning, undervisning och samverkan. Labbets personal har utökats och behöver ändamålsenliga arbetsplatser, vilket det med ombyggnationen nu finns.