Nyheter, storys & projekt

Anna Foka får medel från Getty Foundation

Anna Foka, forskare vid Humlab, har tillsammans med tre kollegor vid Kings College i London beviljats medel från Getty Foundation för projektet  Ancient Itineraries.

Projektet syftar till att undersöka, analysera och diskutera digitalisering inom ämnet konsthistoria och kartlägga framtida forskningsvägar.

Samarbetet inkluderar även Svenska institutet i Aten och det är framförallt tre områden som ett tvärvetenskapligt sikte är inställt på:

  • Proveniens - meta-information om antika konstobjekt
  • Geografi - vägar som objekten tagit genom tid och rum
  • Visualisering - olika metoder som används för att göra objekt och samlingar digitalt visuella

Längre fram i vår kommer det för deltagare att finnas tillgängligt mer info och användaranvisningar.

Redaktör: Per Melander