Nyheter, storys & projekt

Medel för medverkan i DHN2019

Nästa års upplaga av Digital Humanities in the Nordic countries (DHN) hålls i Köpenhamn 6-8 mars 2019. I syfte att stärka området digital humaniora vid Humanistisk fakultet erbjuder Humlab samtliga anställda vid fakulteten att ansöka om medel (max 6000 kr till resa, boende och konferensavgift) för att delta i konferensen.

Kravet är att vederbörande avser att presentera paper/poster eller hålla en workshop eller tutorial vid konferensen. Den som söker ska vid tidpunkten för konferensen ha en anställning inom Humanistisk fakultet. Se konferenswebben för mer information om deadlines och teman: http://dig-hum-nord.eu/

Ansökan om medel kan göras så snart du skickat in din ansökan till DHN 2019. Ansökan skall innehålla budget, bekräftelse på inskickad DHN-ansökan och abstract. Detta skickas senast 15 november till stefan.gelfgren@umu.se.